پست و لینک دانلود

در صورتی که پرداخت وجه انجام شده و بنابر هر دلیلی دسترسی به لینک دانلود ندارید مشخصات کاربری و شماره تراکنش یا کد ملی خود را برای پشتیبان سایت ارسال فرمائید

در صورت نیاز به ارسال پستی محتوا درخواست خود را به پشتیبانی اطلاع دهید

support@aramisit.ir

09338032263