Kubernetes

 قابلیت های Kubernetes

زمان بندی و ارکسترسازی کانتینرهای اپلیکیشن

استقرارسازی مایکروسرویس ها

اتصال به صدها ابزار دیگر نظیر داشبورد

استفاده بهینه از منابع

سرعت در استقرارسازی تیم توسعه

حفظ نمودن وبسایت از حملات 

حفظ نمودن وبسایت بدون قطعی و تضمین شده

نماش فیلم - اسلاید ویژگی ها 

نمایش فیلم - اولین نسخه 10 کوبرنتیز که برای اولین بار استفاده شد

(در نسخه های بعدی و تاکنون بصورت حرفه ای از طریق لایه CaaS تعریف می شود اما می دانیم که این سرویس خود یک Micro PaaS می باشد)