مذاکره با شرکت فولاد مبارکه

شنبه, 6 دی 1399

پیرو فراخوان رویداد ReversePitch1 از کلیه شرکت های مستعد دعوت شد تا پروپزالی تهیه شود که به لطف خدا در مرحله اولیه پروپزال ما مورد تایید وافع شد. بازدیدی از کارخانه فولاد مبارکه در مورخه 15 آذر ترتیب داده شد که پیرو آن با مهندس کفایت مسئول انبار یدکی، مهندس اشرفی مسئول مرکز پشتیبانی و نوآوری و شرکت تاکبن جلسه و ارائه ی پیشنهادات توسط مهندس آرمان ریاضی صورت پذیرفت.( در صورت تمایل امکان ارسال فایل پروپزال اولیه برای شما وجود دارد-  در روز ثبت خبر پروپزال نهایی ارسال به واحد تحول دیجیتال یا مرکز نوآوری سازمان گردید.)

انصراف از نظر