توییت ها

در صورت عدم نمایش لطفا از فیلترشکن یا vpn استفاده نمائید.
هر حساب توییتر تأثیرگذار، براساس قدرت تأثیرگذاری و پیروی از آنها بر اساس نمره محاسبه می شود. بنابراین این ابزارک قدرتمندترین توییت ها را بهمراه قیمت گذاری و ابزارهای تجزیه و تحلیل احساسات برای پیگیری تأثیرگذاری یا دنبال کردن بالقوه توییتها در حرکت قیمت ترکیب می کند. ابزارکی یک مرحله ای که به کاربر اجازه می دهد قدرتمندترین توییت های بازار و موضوعات مربوط به آنها را مشاهده کند.